Cài plugin Custom Java Script cho trình duyệt

Cài plugin Custom Java Script cho trình duyệt

Mục đích sử dụng:

Tự thêm Javascript cho một số trang để sử dụng được nhiều tính năng hơn:

Các bạn copy link dưới và dán vào trình duyệt:

https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/poakhlngfciodnhlhhgnaaelnpjljija

Rồi ấn: Thêm vào Chorome (Hoặc Cốc Cốc) – Đề xuất sử dụng 1 trong 2 trình duyệt này (Hoặc cả 2 ^^)

Vậy là xong rồi:

Khởi động lại trình duyệt, sẽ thấy trên góc phải có chữ “CJS”

Click vào đó sẽ hiện ra 1 bảng để bạn có thể gõ Code JS của bạn.

Save lại, Refresh lại trang.

Xong!

Còn đây là mã JS combo cho các bạn nhé!

jQuery._data( $(‘#video’)[0], “events” ).timeupdate.shift() 

Ps: Cái code Js hơi nhạy cảm nên bạn nào muốn biết mục đích sử dụng thì liên hệ lại với mình.

Mang van phong – Sưu tầm