Đổi mật khẩu wifi TP-Link, Linksys, Tenda

Đổi mật khẩu wifi TP-Link, Linksys, Tenda

1 Đổi mật khẩu wifi TP-Link

Để đổi mật khẩu wifi TP-Link, bạn làm theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị của TP-Link (mặc định là 192.168.1.1). Nhập User và  passwordAdmin.

Bước 2: Chọn Wireless/Wireless Settings.

Bước 3: Đổi tên mạng wifi tại ô Wireless Network Name.

Bước 4: Chọn Wireless Security ở khung bên trái rồi chọn hình thức bảo mật ở khung bên phải để đổi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu ít nhất 8 kí tự

Sau khi thay đổi, nhấn Save.

Bước 5: Chọn System Tools/Reboot rồi nhấn nút Reboot để khởi động lại wifi.

 

2 Đổi mật khẩu wifi Linksys

Bước 1: Truy cập trang quản trị của Linksys (mặc định là 192.168.1.1). Nhập User  passwordAdmin.

Bước 2: Chọn Wireless/Wireless Security. Chọn chế độ bảo mật WEP hoặc WPA rồi nhập mật khẩu mới. Nhấn Save Settings để lưu lại.

Thiet ke he thong mang

Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống mạng

3 Đổi mật khẩu Tenda

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị của Tenda (mặc định là 192.168.0.1) và đăng nhập với Userpassword đều là Admin.

Bước 2: Chọn DHCP rồi nhập mật khẩu mới vào ô Security Key rồi nhấn OK.