Cách Active Windows 10 Pro

Cách Active Windows 10 Pro

Các bạn đã từng gặp trường hợp không thể sử dụng các ứng dụng, phần mềm trong máy tính? Nó cứ hiện thông báo phải Active Windows thì mới được dùng? Đơn cử nhất chính là việc thay đổi ảnh nền màn hình. Bạn phải Active Windows thì mới có thể thay ảnh nền (Background).

Sau đây là một cách để Active Windows 10 Pro dành cho các bạn.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các dịch vụ bảo trì máy tính khác của chúng tôi tại đây.