Tin công ty

MAC Tuyển nữ kỹ sư CNTT

Bạn sẽ làm việc trong môi trường như thế nào? Từ năm 2008 MAC được thành lập và hoạt động trên lĩnh vực cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin, và các dịch vụ hệ thống. Với các nhà lãnh đạo năng động, nguyên tắc, và sáng tạo. MAC hình thành từ môi trường và hoàn cảnh khắc nghiệt, chúng tôi vươn lên từ niềm tin, đam mê nghề nghiệp và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đội ngũ điều [...]