Cách kiểm tra xem máy tính có trải nghiệm được Oculus Rift không?

Cách kiểm tra xem máy tính có trải nghiệm được Oculus Rift không?

Cách kiểm tra xem máy tính có trải nghiệm được Oculus Rift không?

Trải nghiệm Oculus Rift? Trên máy tính của bạn? Oculus Rift là chiếc kính thực tế ảo của Facebook. Nó chuẩn bị được đưa đến với những người dùng đầu tiên. Đây là một trong những sản phẩm được mong chờ nhất năm 2016. Tuy nhiên, không có nhiều máy tính có thể đủ cấu hình để trải nghiệm được Oculus Rift.

Bạn muốn kiểm tra xem máy tính của mình có đủ “mạnh” để trải nghiệm Oculus Rift không? Hãy tải phần mềm OculusCompatCheck về máy.

Sau khi tải thành công, hãy mở ứng dụng lên rồi nhấn Start để bắt đầu.

trải nghiệm được Oculus Rift

Sau đó, ứng dụng sẽ bắt đầu kiểm tra cấu hình phần cứng

Cuối cùng, ứng dụng sẽ hiện kết quả lên cho các bạn.

(ví dụ ở đây là hầu hết phần cứng không thể đáp ứng được yêu cầu)

Sưu tầm: bao tri may tinh cong ty, bao tri may tinh cho cong ty,..